Regions / Goygol
CENNET MEKANI GOYGOL
Togana Village, Goygol District.